REJSEBESTEMMELSER FOR PAPUGA A•S

BESTILLING, DEPOSITUM OG BETALING
Bestilling af en rejse kan ske personligt, telefonisk eller online på hjemmesiden. Bestilling samt vilkårene på deltagerbeviset er bindende for rejsearrangøren og kunden, når rejsen er betalt, og deltagerbeviset (fakturaen) er udstedt. Kunden har ved sin indbetaling bekræftet vilkårene, som er oplyst på deltagerbeviset. Medbring venligst deltagerbevis og kvittering for indbetaling på rejsen.  

REJSENS PRIS
Rejsens pris er beregnet på grundlag af glædende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. Papuga A•S forbeholder sig derfor ret til inden afrejsetidspunket at foretage sådanne prisforhøjelser eller prisnedsættelser, som forårsages af ændringer i transportomkostninger, skatter, afgifter, gebyrer eller valutakurser, der er anvendt ved beregning af priser for den pågældende rejse. Alle særlige aftaler mellem Papuga A•S og kunden skal være skriftlige for at være gyldige. Endvidere forudsætter vi, at kunden er bekendt med vore almindelige betingelser og er i besiddelse af vort program for rejsen.  

 

FORTRYDELSESRET

For køb af pakkerejser gælder der ingen fortrydelsesret, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra forbrugeraftalelovens anvendelsesområde.

NORMALE AFBESTILLINGSVILKÅR
Den rejsende kan afbestille pakkerejsen inden pakkerejsens begyndelse efter nedenstående standardiserede afbestillingsvilkår, medmindre rejsearrangøren inden aftalens indgåelse skriftligt har oplyst, at afbestilling vil ske efter en individuel beregning af afbestillingsgebyret, svarende til pakkerejsen pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser. Sker afbestilling efter individuel beregning vil det fremgå af aftalegrundlaget, hvilke rejseydelser, der eventuelt er begrænset af rejsearrangørens afbestillingsret overfor tredjemand.

 

REJSEDELTAGERENS AFBESTILLING/ ÆNDRING AF REJSEN (1-dagsture med bus)
Ved pakkerejser kan overdragelse af deltagerbevis ske indtil 48 timer før afrejse, såfremt personen, til hvem rejsen skal overdrages, opfylder de nødvendige rejsebetingelser. Dette kan ske mod betaling af et administrationsgebyr på kr. 500,00. Overdragelse af gavekort koster et administrationsgebyr på kr. 300,00. For ændring af betalte pakkerejser, indtil 48 timer før afrejse, opkræves et gebyr på kr. 250,00 pr. person.
Ved afbestilling af en rejse mistes under alle omstændigheder en eventuel tegnet afbestillingsforsikring. Desuden gælder følgende regler:

1. Ved afbestilling af pakkerejser mere end 45 dage før den aftalte rejsedag, tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag på 10 % af rejsens pris. Dog min. kr. 250,00 pr. person.
2. Ved afbestilling af pakkerejser mellem 44-28 dage før afrejse, tilbagebetales det indbetalte beløb med fradrag af 25 % af rejsens pris.
3. Ved afbestilling mellem 27-7 dage før afrejse er 50% af rejsens pris tabt.
4 Ved afbestilling senere end 7 dage før afrejse er rejsens fulde pris tabt.

5. Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse, har kunden ikke krav på refusion af sin indbetaling.
 
REJSEDELTAGERENS AFBESTILLING/ ÆNDRING AF REJSEN (Flerdagsture med bus)
Ved pakkerejser kan overdragelse af deltagerbevis ske indtil 30 dage før afrejse, såfremt personen, til hvem rejsen skal overdrages, opfylder de nødvendige rejsebetingelser. Dette kan ske mod betaling af et administrationsgebyr på kr. 500,00. pr. person. Overdragelse af gavekort koster et administrationsgebyr på kr. 500,00. For ændring af betalte pakkerejser, indtil 14 dage før afrejse, opkræves et gebyr på kr. 900,00 pr. person.
Ved afbestilling af en rejse mistes under alle omstændigheder en eventuel tegnet afbestillingsforsikring. Indbetalt depositum tilbagebetales ikke ved afbestilling.
Desuden gælder følgende regler:
1 Ved afbestilling af pakkerejser indtil 60 dage før den aftalte rejsedag er 50 % af rejsens pris tabt
2. Ved afbestilling af pakkerejser mellem 59-30 dage før den aftalte rejsedag er 75% af rejsens pris tabt.
3. Ved afbestilling senere end 29 dage før afrejse er rejsens fulde pris tabt.
4. Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse, har kunden ikke krav på refusion af sin indbetaling.

 

REJSEDELTAGERENS AFBESTILLING/ ÆNDRING AF REJSEN (FLYREJSER)
Ved pakkerejser med fly kan overdragelse af deltagerbevis ske indtil 60 dage før afrejse, såfremt personen, til hvem rejsen skal overdrages, opfylder de nødvendige rejsebetingelser. Dette kan ske mod betaling af et administrationsgebyr på kr. 500,00 pr. person. Overdragelse af gavekort koster et administrationsgebyr på kr. 500,00.
Ændringsgebyret afregnes til den oprindelige rejsedeltager og skal være os i hænde inden vi udsteder og fremsender nye rejsedokumenter.

Cykelrejser med udgangspunkt fra Danmark kan ikke overdrages til en anden deltager.

Bemærk venligst, at der skelnes mellem almindelige pakkerejser med fly og cykelrejser med udgangspunkt fra Danmark

Kunden har ret til inden afrejsen at afbestille rejsen. Rejsearrangøren kan i sådanne tilfælde kræve et afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunkt for afbestilling og pakkerejsens karakter.
Ved afbestilling af en rejse mistes under alle omstændigheder en eventuel tegnet forsikring samt andre gebyrer/tilkøb.
Desuden gælder følgende regler:

1. Ved afbestilling af en pakkerejse indtil 90 dage før afrejse mistes det indbetalte depositum samt andre gebyrer/tilkøb.
2. Ved afbestilling af pakkerejser mellem 60-89 dage før den aftale afrejsedag er 50% af rejsens pris tabt.
3. Ved afbestilling af pakkerejser mellem 59 - 28 dage før den aftalte afrejsedag er 60% af rejsens pris tabt.
3. Ved afbestilling af pakkerejser mellem 28 - 21 dage før den aftalte afrejsedag er 85% af rejsens pris tabt.
4 Ved afbestilling af pakkerejser senere end 21 dage før den aftalte afrejsedag er rejsens fulde pris tabt.
5. Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse, har kunden ikke krav på refusion af sin indbetaling.


AFBESTILLING VED SYGDOM, M.V.
De kan ved rejsens bestilling tegne en afbestillingsforsikring, som vil sikre Dem mod tab af det indbetalte beløb i forbindelse med afbestilling af rejsen pga. pludselig opstået sygdom. En afbestillingsforsikring hos Europæiske Rejseforsikring koster 6% af rejsen pris, dog minimum kr. 75 pr. police. De kan tegne Deres afbestillingsforsikring, når De bestiller rejsen hos Papuga A•S.  

PAPUGA A•S’ ÆNDRING/AFLYSNING AF REJSEN
Papuga A•S er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med programmet med forbehold for ændring i rækkefølgen af programmets indhold. Papuga A•S kan dog ændre oplysninger i programmet, inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden informeres om ændringerne. Papuga A•S’ forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også de som leveres af andre end Papuga A•S. Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre ligestillede begivenheder, der er konstateret af behørig myndighed. Kunden har i så fald krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er indbetalt i henhold til aftalen. Dette gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt.  
Aflysning af en rejse kan finde sted, hvis bureauet finder at tvingende forhold gør det nødvendigt. Endvidere kan aflysning finde sted ved for lille tilslutning til en rejse. Alle indbetalte beløb vil da blive refunderet.
Papuga A•S påtager sig intet ansvar for forsinkelse på grund af trafik o.lign.

OPSAMLING/AFLÆSNING

Opsamlingsbusserne kan være uden faciliteter. Hvis der kun er få deltagere på et opsamlingssted eller aflæsningssted, kan opsamling/aflæsning finde sted i personbil eller med tog. Mødetid er senest 15 minutter før afrejse. Ved forsinket ankomst/hjemkomst kan der ikke forventes godtgørelse til tog, taxi, hotelovernatninger m.v.  

 

VANDREREJSER
Deltagerne skal vide, at vandreture i bjergene er fysisk og psykisk krævende aktiviteter.
På bjerget er der farer forbundet med miljøet, der er uforudsigelige.
Det kræves at alle deltagere en ulykkes- og redningsforsikring.
Deltagerne skal have behagelige tøj, der er tilpasset til årstiden, sportssko (bedre trekking støvler med beskyttelse på ankel og gummisål), solbeskyttelse (creme og hat), energimad (frugt, nødder, sukkerarter) og 2 liter vand.
Deltagerne skal være i god form, ikke lide af akutte eller kroniske skader eller kardiovaskulære sygdomme, der forhindrer moderat motion.
Kun den lokale vandreguide har beføjelse til at afgøre, om udflugten er suspenderet eller ændret på grund af vejr, tekniske eller andre grunde.
.
TURISTSKATTER
Mallorca:
Alle hoteller på Mallorca opkræver Ecotax på 2-5 euro pr. nat pr. gæst fyldt 16 år. Skatten kompenserer for den CO2-udledning, turisme medfører. Beløbet afregnes direkte ved ankomst til hotellet, og prisen afhænger af hotellets officielle kategori.
Grækenland:
Alle hoteller i Grækenland opkræver fra d. 01.01.2018 turistskat. Skatten kompensere for den CO2-udledning, som turismen medfører. Skatten afregnes direkte til hotellet. Beløbet afhænger af hotellets officielle kategori, men det er ca. 0,5-4 euro pr. værelse pr. dag.
.

PAS
Kontroller at Deres pas er gyldigt, og husk at medbringe det på alle rejser til udlandet.  

BAGAGE
Selskabet påtager sig intet ansvar for bortkommet, beskadiget eller stjålet bagage. Det er praktisk at anbringe pas og de ting, man har behov for på både ud- og hjemrejsen i håndbagagen. Deltageren har selv ansvar for, at kufferter og anden bagage kommer med og af bussen. De bør kontrollere, at dette finder sted.  

FORSIKRING
Vi anbefaler rejse- og bagageforsikring samt afbestillingsforsikring. Medbring Deres gule sygesikringsbevis i Danmark plus de det blå sygesikringsbevis i udlandet, samt evt. tegningsbeviser fra Europæiske Rejseforsikring A/S. Rekvirer forsikringsbrochuren fra Europæiske Rejseforsikring A/S hos Papuga A•S.  

GLEMTE SAGER
Glemte sager skal efterlyses inden 8 dage. Forsendelse mod betaling af gebyr på kr. 150,00 plus porto.  

REKLAMATIONER
Eventuelle reklamationer skal straks fremsættes til Papuga A•S. Findes der ikke umiddelbart en tilfredsstillende løsning, kan klagen indbringes skriftligt til Papuga A•S senest 8 dage efter rejsens afslutning. Ethvert krav mod Papuga A•S skal afgøres af dansk ret.  

ØVRIGE BESTINGELSER
Rejserne gennemføres efter de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Der tages forbehold for trykfejl i programmerne og ændringer af prisen som følge af ændrede indkøbsforhold.  

VÆRNETING OG LOVVALG
Alle konflikter, krav, og uenigheder, der måtte opstå i relation til produkter solgt af Papuga A/S skal indbringes til afgørelse ved Rejseankenævnet, hvis kendelser Papuga A/S følger, eller anlægges ved den danske domstol, der i overensstemmelse med Retsplejelovens regler om værneting er stedlige kompetent. Sager skal behandles efter de danske materielle regler og love.  

Teknisk arrangør: Papuga A•S
Rejsegaranti nr.: 1019
Værneting: Holsted

Papuga A•S
Tømmervej 3
DK-6650 Brørup
Tlf.: 0045 75 38 10 22
Fax.: 0045 75 38 15 67
Email: post@papuga.dk
www.papuga.dk